Sale!

בתים משותפים מהדורה שלישית

590.00

קטגוריה:

ספרים משפטיים – עורך דין עוז כהן הינו מומחה ובעל שם בתחום המקרקעין וחוק בתים משותפים, כתב וחיבר את הספר המקצועי "בתים משותפים – בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף", בהוצאת נבו (הוצאה לאור של ספרות משפטית). המהדורה הראשונה של הספר יצאה בשנת 2004, השנייה בשנת 2009 המהדורה השלישית של הספר יצאה בשנת 2015 והמהדורה הרביעית יצאה לאור בשנת 2021 והיא המהדורה המורחבת והמקיפה ביותר בתחום הבתים משותפים בישראל.

ספר מקצועי זה הינו המעמיק, המקיף, והיסודי ביותר שנכתב בתחום הבתים המשותפים. ספר זה משמש אבן דרך לעורכי דין בתחום, לשופטים ולעוסקים אחרים בתחום הבתים המשותפים. ספר זה צוטט בפסקי דין של בית המשפט העליון, של בתי המשפט השונים וע"י המפקחים על רישום המקרקעין.

סדרת ספרים משפטיים עוסק בעקרונות חוק המקרקעין ודיני הקניין, תוך מתן דגש למהותו של "הקניין" בבית משותף, אופן קבלת החלטות בנוגע לרכוש המשותף ולהצמדתו לדירה ספציפית, ובסוגית שימוש במקרקעין על היבטיה השונים.

בספר פרקים מיוחדים על ההסדרים החקיקתיים של חוק המקרקעין: כגון התקנות מתקנים הנחוצים לאדם עם מוגבלויות, התקנת מעלית בבית משותף, התנתקות ממערכת הסקה מרכזית, התקנת דוד שמש, הינתקות מספקית גז, וכיו"ב הסדרים נוספים שבחוק המקרקעין, שעניינים ניהול המערכות והמתקנים בבית משותף.

הספר עוסק בסוגיית "דמי שימוש", בגין שימוש שלא כדין ברכוש המשותף, אופן ניהול וקבלת החלטות של האסיפה הכללית ונציגות הבית, הצמדה של חלקים ברכוש המשותף, ביטול הצמדה, אחוזי בניה וניצולם, התקנת אנטנה סלולארית, פיצול דירות, עסקאות ברכוש המשותף, סמכות המפקח על המקרקעין.

כמו כן, בספר פרק מיוחד על תכונית תמ"א 38, אשר צברה תאוצה בשנים האחרונות. הספר מפרט את הרקע לתכנית תמ"א 38, את הוראות התכנית, את ההיבטים המיסויים של היטל השבחה ונותן למעיין סקירה רחבה ומעמיקה על תחום זה.

בספר פרק מיוחד נוסף על "עילות דייר סרבן בפרויקט פינוי בינוי ותמא 38" אשר מהווה נושא חשוב לעוסקים בתחום.

ספרו של עו"ד כהן, נותן למעיין תמונה רחבה, נהירה ומעמיקה בנוגע להוראות החוק והפסיקה של חוק המקרקעין, ובנוגע להיבטים העומדים בבסיסו ותכליתו של חוק המקרקעין ודיני הקניין.

ספר זה נכתב כעבודת תזה במסגרת לימודיו של עו"ד עוז כהן לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים. הספר נכתב ברמה אקדמית גבוהה ונבדק ע"י מיטב המומחים האקדמיים בתחום; השופט בדימוס צבי כהן, ד"ר דפנה לוינסון זמיר והמפקח על רישום המקרקעין.

ניתן לרכוש את הספר במשרדו של עו"ד עוז כהן, בתיאום מראש.

Scroll to Top