תביעות על ליקויי בניה

תביעה על ליקויי בניה: ליקויי בנייה הם הסיוט של כל רוכש דירה. החשש הוא כי לאחר השקעה של כספים רבים ברכישת הנכס או שיפוצו, יתגלו סדקים בקירות, רטיבות, או שאר בעיות שהופכות את המגורים בדירה לבלתי נסבלים.

עם זאת, רוכשי דירות יכולים לשאוב עידוד גם מגישה מחמירה של בתי המשפט עם קבלנים וגם מחקיקה חדשה המעניקה לרוכשים הגנה מוגברת מפני ליקויי בניה, מסתבר כי גם אם חלפו 20 שנה מאז השלמת הבניה, עדיין דיירים יכולים לקבל פיצוי במקרה של גילוי ליקויים.

חוק המכר סבל מכך שתחומי אחריות רבים או משך האחריות לא הוגדרו היטב בחוק מה שהוביל למאבקים בבתי המשפט בין דיירים לקבלנים, ואולם פסיקות חדשות בבתי המשפט, לצד תיקון החוק, מגדירים כעת באופן ברור יותר מי נושא באחריות ומתי, ומטיבים במידה רבה עם הרוכשים.

בית המשפט פסק לאחרונה אחרי עשור של דיונים, פיצוי לדיירים אשר השקיעו מכספם בשיפוץ הבניין שהוגדר עלי ידי העירייה כמסוכן…

ליקויי בנייה – תיקון חוק המכר

ליקויי בנייה הם הסיוט של כל רוכש דירה. החשש של רוכשי דירה הוא כי לאחר השקעה של כספים רבים ברכישת הנכס או שיפוצו,. יתגלו סדקים בקירות, רטיבות, או שאר בעיות שהופכות את המגורים בדירה לבלתי נסבלים.

עם זאת, רוכשי דירות יכולים לשאוב עידוד גם מגישה מחמירה של בתי המשפט עם קבלנים וגם מחקיקה חדשה המעניקה לרוכשים הגנה מוגברת מפני ליקויי בניה,. מסתבר כי גם אם חלפו 20 שנה מאז השלמת הבניה, עדיין דיירים יכולים לקבל פיצוי במקרה של גילוי ליקויים.

חוק המכר סבל מכך שתחומי אחריות רבים או משך האחריות לא הוגדרו היטב בחוק מה שהוביל למאבקים בבתי המשפט בין דיירים לקבלנים,. ואולם פסיקות חדשות בבתי המשפט, לצד תיקון החוק, מגדירים כעת באופן ברור יותר מי נושא באחריות ומתי, ומטיבים במידה רבה עם הרוכשים.

ביהמ"ש – פסיקת פיצויים

בית המשפט פסק לאחרונה אחרי עשור של דיונים,. פיצוי לדיירים אשר השקיעו מכספם. בשיפוץ הבניין שהוגדר עלי ידי העירייה. כמסוכן אחרי שהתגלו בו ליקויים המסכנים את יציבותו, הקבלן טען להתיישנות,. כיוון שהבניין נבנה בשנות השמונים והדיירים. הגישו את. התביעה בשנת 2004, בית המשפט לא קיבל את טענתו וחייב את הקבלן לשלם חלק גדול מסכום התביעה,. אשר הסיבה שהדיירים לא קיבלו מלוא תביעתם היא משום שהיה בהתנהגותם. אשם תורם בכך שלא טיפלו בליקויים עם הופעתם.

החידוש בפסק הדין הוא שבית המשפט. הסתכל על המקרה במבט רחב יותר, כיוון שהוא לא קיבל טענת. התיישנות בחלוף שבע שנים מאז נבנה הבניין, אלא מאז. שליקויי הבנייה נהפכו קטסטרופה של ממש.

 

אחריות הקבלן על ליקויי בנייה

ההכרה הגוברת באחריות הקבלן לליקויי הבנייה בבניינים. קיבלה חיזוק גם בהיבט החקיקתי. בסוף חודש מארס 2011 קיבלה הכנסת תיקון לחוק המכר, שיזם משרד. השיכון ונכנס לתוקף ב 6 באפריל, שקובע בין היתר כי נטל ההוכחה על ליקויים יסודיים במבנה. כמו כשל בקונסטרוקציה, יהיה על הקבלן למשך 20 שנה ונטל ההוכחה עובר אליו, כלומר נקודת ההנחה היא שהקונה צודק אלא אם המוכר הוכיח אחרת.

כמו כן, הוארכה תקופת הבדק לגבי חלק מהרכיבים בדירה כמו מערכת הצינורות. (כולל רטיבות ונזילות)- 5 שנים, ביוב, או התפוררות והתנתקות של חיפוי הבניין.– 7 שנים, ריצוף, מסגרות ונגרות-שנתיים, כשל באיטום. מבנה – 5 שנים, כשל בבידוד התרמי – 3 שנים.

בנוסף, עיקרון חשוב בתיקון לחוק קובע, כי אחריות הקבלן לתיקון הליקויים. קיימת גם אם הדירה החליפה בעלים, עוד אומר התיקון כי גם אם. הדיירים מוכנים לחתום על כתבי ויתור בתמורה לקבלת המפתח, אחריות הקבלן. לא תוסר – כלומר אין ערך לויתור על טענות.

עוד קובע התיקון כי אם הקבלן לא תיקן את הליקויים תוך שנתיים. או במשך זמן סביר כשמדובר בתיקון דחוף, אז הקונה יכול לתקן. בעצמו, ולתבוע את הכספים בחזרה מהקבלן .

ליעוץ ראשוני חינם

או מלאו את הטופס

ספרות מקצועית

בתים משותפים מהדורה ראשונה

מאת עו"ד עוז כהן

590.00

בתים משותפים מהדורה שנייה

מאת עו"ד עוז כהן

590.00

בתים משותפים מהדורה שלישית

מאת עו"ד עוז כהן

590.00

בתים משותפים מהדורה רביעית

מאת עו"ד עוז כהן

590.00

מאמרים אחרונים

הרחבת חזית: מהי ואיך להימנע ממנה?

מאת: עו"ד עוז כהן

על בתים משותפים והחשיבות ברישומם

מאת: עו"ד עוז כהן

הצבת מחסן בשטח בית משותף

מאת: עו"ד עוז כהן

אופן קבלת ההחלטות בבית המשותף

מאת: עו"ד עוז כהן

השלכות השימוש בדירה למטרות עסקיות

מאת: עו"ד עוז כהן

הקשיים בניהול בתים משותפים

מאת: עו"ד עוז כהן

Scroll to Top